طبقه بندی ویژه دانش آموزان پایه اول و دوم

مراحل انجام پروژه

۱. تهیه دفتر کارنما ( دفترچه یادداشت ) البته در کلاس اول با کمک اولیا این دفتر چه نوشته می شود چون دانش آموز پایه اول محدودیت نوشتن داد

دفتر یادداشت از ابتدا تا انتها پروژه با ذکر تاریخ بصورت روز شماره نوشته میشود

۲. انتخاب یک مجموعه برای جمع آوری مثل انواع برگ ,, میوه . دانه . پوست درختان . چوب . حشرات .پر.  و. 

۳ _ تحقیق در مورد مجموعه جمع آوری شده. کتابها  _ سایتها. و افراد مطلع

۴ -نوشتن طرح طبقه بندی بر اساس طبقه بتدی ساده. دوتایی یا رتبه ای در طبقه بندی دوتایی دانش اموز چند شاخص. در جدولی سه ستونه مینویسد و از مجموعه جمع اوری شده میشمارد چند تا آن شاخص را دارن در ستون آری و چند تا ندارد در ستون خیر تعداد را مینویسد و اینکار را با چندین شاخص بررسی میکند مثلا در برگ صفاتی چون باریک بودن رنگی بودن دندانه دار. بو دار بودن. و … مورد بررسی قرار میدهد و صفاتی که تعداد انها از نظر آری یا نه بودن بیش از ۲۰ درصد باشد طبقه بندی میکند مثلا اگر در ده برگ ۷  تا باریک بله و ۳ تا خیر باشد قابل. طبقه بندی است اما مثلا رنگی بودن ۱ یا ۲ برگ رنگی است و ۹ یا ۸ تا سبز رنگ طبقه بندی مناسب نیست

۵ _ بعد از مشخص شدن طرح طبقه بندی و پیدا کردن صفات مناسب برای طبقه بندی نوبت به خوده طبقه بندی است

مثلا برگهای باریک را یه طرف می چسباند و غیر باریک را طرف.  دیگر

دوباره طبقه بندی بعدی برگهای دندانه دار یه طرف و انها که دندانه ندارد طرف دیگر. همین طور هر تعدا صفت مناسب طبقه بندی را انجام میدهد و ضمنا اگر از هر برگ یک نمونه دارد در هر بار طبقه از ان عکس میگیرد و دوباره با یک صفت جدید طبقه را انجام می دهد و روی تابلو عکس طبقه بندی را قرار میدهد و نمونه آخر را جلو تابلو نمایش در روز نمایشگاه قرار میدهد

۶ _ مدل دیگری از طبقه بندی رتبه ای نام دارد که در آن دانش آموز یک صفت را از ضعیف تا قوی نمونه را رتبه بندی میکند مثلا در طبقه بندی دانه ها از کوچک به بزرگ در آهن ربا از ضعیف تا قوی

در یک پروژه همزمان میشود. چندین طبقه بندی رتبه ای یا طبقه بندی ساده دوتایی داشت

۷ _ تابلو نمایش طبقه بندی شامل

عنوان

تحقیق زمینه ای

طرح طبقه بندی

عکس یا خوده طبقه بندی در صورتی که قابلیت چسباندن داشته باشد مثل پر و برگ

طبقه بندی سنگ و خاک جلو تابلو قرار گیرد

نتیجه گیری منابع

سپاسگزاری

☑ در طبقه بندی از  دو روش می بایست استفاده کرد، ولی در نظر داشته باشید که در روش طبقه بندی دوتایی تعداد صفات حداقل ۱۰ ویژگی را درنظر گرفته و طبقه بندی نماید، در روش رتبه ای یک مورد نیز کافیست

☑موضوعاتی مثل مهره دارن و مواد  تیز و برنده ، موادغذایی ،مواد شیمیایی،دارو،موادسمی و شیشه ای،نباشد

☑طبقه بندی دوتایی:  صفت ها را مقایسه می کنیم مثل ریز و درشت

طبقه بندی رتبه ای : صفتی که قابل رتبه بندی باشد

طبقه بندی چندتایی( شاخه ای)

صفت بارز و اصلی رو مقایسه میکنیم و سپس در مرحله بعد برای دو صفت زیر مجموعه ایجاد می کنیم و آن مجموعه را باهم مقایسه میکنیم

نویسنده نوشته: radmard