پروژه جابر

اهمیت و ضرورت طرح جابربن حیان

اگر حاصل دوره تحصیلات مدرسه تنها انتقال پاره ای از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد ، با فراموش شدن آن مفاهیم حاصل کلیه سال های تحصیلی از دست می رود .به همین دلیل باید سعی کنیم علاوه بر مفاهیم پایه راهی به دانش آموزان نشان دهیم که خودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نیاز خود بگردند و به یک یادگیرنده مادام العمر تبدیل شوند.
انواع پروژه علمی :
۱- جمع آوری نمونه همراه با طبقه بندی(مختص دانش آموزان پایه اول و دوم)
۲- نمایش علمی(دستگاه یا مدل ، نمایش ، تحقیق)
۳- آزمایش
۴- طراحی و ساخت


 

برای دریافت فایل چیدمان تابلوهای جابر بر روی لینک روبرو کلیک نمایید.         چیدمان تابلوهای جابر

برای دریافت فایل قوانین و مقررات پروژه جابر بر روی لینک روبرو کلیک کنید.      قوانین و مقررات پروژه جابر

 


 

نمونه تابلوی نمایش طبقه بندی

aks4

نمونه تابلو نمایش علمی

aks5

نمونه تابلو نمایش آزمایش

aks6

نمونه تابلو نمایش طراحی و ساخت

aks7

ب