شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان

امام على(ع) :((هر روزى که در آن خداوند نافرمانى نشود ، عید است .))      نهج البلاغه ، حکمت ۴۲۸
۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، بیان کامل شیوه نامه جشنواره جابربن حیان توسط دانش آموزان دبستان پسرانه امام حسین(ع) واحد۲، دبیرخانه جابر بن حیان که با هدف آشنایی کلیه همکاران و دانش آموزان با فرایند کار به صورت ویدئو ساخته شده است.
<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:99%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span>
<iframe src=”https://video.tabaar.org/video-iframe/?id=78666″ allowfullscreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true” frameborder=”0″></iframe></div>

نویسنده نوشته: رحمان پناه