هیجان وشور وشوق جابر در پسرانه دو

0
351

تعدادی از دانش آموزان کلاس سوم در روزهای پایانی جشنواره وتحویل آثار خود به مدرسه در نمازخانه در زنگ های تفریح مشغول به چیدمان وبررسی تحقیق خود هستند,درود بر دستان توانا وفکر های خلاق