هیجان وشور وشوق جابر در پسرانه دو

0
66

تعدادی از دانش آموزان کلاس سوم در روزهای پایانی جشنواره وتحویل آثار خود به مدرسه در نمازخانه در زنگ های تفریح مشغول به چیدمان وبررسی تحقیق خود هستند,درود بر دستان توانا وفکر های خلاق