صورتجلسه رابطین جابر مدارس ابتدایی امام حسین علیه السلام و مدارس حمایتی

0
174

پنج شنبه مورخه ۷/۹/۹۸ ساعت ۹ صبح

مصوبات: ۱ – تغییرات دستورالعمل جابر در سال ۹۹-۹۸ به اطلاع کلیه رابطین رسید.

۲- مقرر شد رابطین جابر حتما بخشنامه جابر ارسالی از اداره آموزش پرورش ناحیه مربوطه را مطالعه نمایند.

۳ – دستورالعمل جابر ابلاغی موسسه به مدارس ارسال خواهد شد که ملاک اجرایی جشنواره نیز می باشد.

۴- کارهای دانش آموزان در جابر حتما بصورت گروهی انجام شود.

۵- برای دفاعیات در ایام نمایشگاه حتما گروههای از قبل تعیین شده در ساعت و تاریخ مشخص حضور داشته باشند.

۶ – رابطین جابر در ایام تشکیل نمایشگاه حتما در غرفه مدرسه مربوطه حضور داشته باشند.

۷ – گروه رابطین جابر در پیام رسان سروش تشکیل و کلیه مباحث و اطلاع رسانی ها در این گروه انجام خواهد شد.

۸ – زمان برگزاری جشنواره طی روزهای آینده بعد از تصمیم نهایی در ستاد موسسه اطلاع رسانی خواهد شد .

۹ – در ارتباط با کاربرگ ها توضیحات جامع و کامل ارائه شد .

پیشنهادات: ۱ – برای هر مدرسه ۵ گروه دفاعیه و اهدا جوایز هم برای ۵ گروه انجام شود . ۲ – لوح تقدیر برای رابطین جابر هم در نظر گرفته شود. ۳ – مکان برگزاری نمایشگاه طبق روال سال قبل در کوهسنگی پیشنهاد شد .

– در ارتباط با کاربرگ ها توضیحات جامع و کامل ارائه شد .

پیشنهادات:

۱ – برای هر مدرسه ۵ گروه دفاعیه و اهدا جوایز هم برای ۵ گروه انجام شود . ۲

– لوح تقدیر برای رابطین جابر هم در نظر گرفته شود.

۳ – مکان برگزاری نمایشگاه طبق روال سال قبل در کوهسنگی پیشنهاد شد .