داوری پروژه ها انجام شد

0
137

روز دوشنبه دوم اسفندماه در دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره ۲ کار داوری توسط خانم علیزاده(رابط جابر)و آقای جلایر (معاون پایه سوم و چهارم) انجام شدو

کار های منتخب برای نمایشگاه قطب آماده شد.