جلسه ی نمایندگان اولیای کلاس سوم

0
81

روز دو شنبه بیست و هفتم دی ماه، جلسه ای با هدف توجیه والدین برای همکاری هرچه بیشتر جهت انجام پروژه و راهنمایی و توضیح برای انتخاب موضوعات  با حضور تعدادی از اولیای مشتاق  شرکت کننده در جشنواره جابربن حیان در پایه سوم۲ برگزار شد.

در این جلسه در خصوص انتخاب موضوع،چگونگی انجام کار،دفتر کار و مهلت انجام آن صحبت شد.

P1330718 P1330716