نمایشگاه جابربن حیان در دبستان پسرانه امام حسین (ع) شماره۲

0
104

با توجه به استقبال پرشور دانش آموزان و اولیای محترم از جشنواره جابرین حیان بیش از ۵۰کار در حیطه های پنج گانه از امروزدوشنبه ۱۹/۱۱/۹۴ جهت بازدید دانش آموزان و اولیای محترم در محل آموزشگاه به نمایش گذاشته است؛که پایه های اول تا چهارم در تهیه ی کارها مشارکت فعال داشتند.