تنظیم لوح تقدیرهای آثار برتر جشنواره جابر بن حیان

پیامبر اکرم(ص):((به فرزندان خود احترام بگذارید و آن‌ها را نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار قرار گیرید.))                         بحارالأنوار، ج ۱۰۴، ص ۹۵

۱۱ خردادماه ۱۴۰۱، با توجه به مشخص شدن آثار برتر جشنواره جابر بن حیان در دبیرخانه این جشنواره، رابط محترم سرکار خانم توکلی با همراهی مربی محترم خوشنویسی سرکار خانم مزنگی به تهیه و تنظیم لوح تقدیرها پرداختند.

نویسنده نوشته: رحمان پناه