داوری آثار برتر هر واحد در دبیرخانه جشنواره جابر بن حیان

پیامبر اکرم(ص):((هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.))             ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص ۱۴

۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در دبیرخانه جشنواره جابر بن حیان (دبستان پسرانه امام حسین(ع)-واحد۲) داوری آثار برتر هر واحد آموزشگاهی صورت پذیرفت. در این امر ۲ تن از آموزگاران پرتلاش دبیرخانه و رابط اصلی جشنواره (جناب آقای فرودی، جناب آقای مظلوم و سرکار خانم توکلی) به داوری پرداختند.

با آرزوی موفقیت برای تمامی شرکت کنندگان.

نویسنده نوشته: رحمان پناه