برگزاری جلسه ویژه طرح جابر ابن حیان در دبستان دخترانه واحد۳

به امـام سـجاد علیه السلام گفتند مهمـترین مـردم کیست؟ فرمود: آنکه دنیا را مایه ارزش خود نداند.  کشف الغمه، ج ۲، ص ۱۰۷

۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ ، پس از پایان داوری آثار ارائه شده از سوی دانش آموزان در طرح جابر بن حیان، طی جلسه ای که با حضور مدیریت محترم دبستان سرکار خانم روستایی، رابطین محترم جابر سرکار خانم نوروزی و سرکار خانم خادم زاده و تعدادی از همکاران عزیز برگزار گردید، در مورد چگونگی تقدیر از آثار منتخب و همچنین دانش آموزان شرکت کننده در این طرح به گفت و گو پرداخته شد.

نویسنده نوشته: رحمان پناه