بررسی و اطلاع رسانی های لازم در کانال دبیرخانه جشنواره جابر بن حیان-دبستان پسرانه امام حسین(ع)-واحد۲

امام زین العابدین(ع):(( نگاه مؤمن از روى دوستى و مهربانى به سیماى برادر مؤمِنش عبادت است.))                        تحف العقول، علمیه اسلامیه ص ۳۳۲

۱ اسفندماه ۱۴۰۰، ایجاد کانال و بررسی گزارش عملکردهای مدارس و همچنین اطلاع رسانی به مدارس دیگر در خصوص تمامی بندهای شیوه نامه جابر بن حیان و پاسخگویی به برخی از سوالات کلی و اساسی رابطین محترم موجب برگزاری هرچه بهتر و موثرتر جشنواره و ایجاد آمادگی های لازم شد.

نویسنده نوشته: رحمان پناه