ایجاد گروه های فعالیت های جابر به صورت کلاسی در دبستان دخترانه واحد۳

امام سجّاد(ع) :((قریشى و عرب را افتخارى نیست مگر به فروتنى ، و هیچ کرامتى نیست مگر به تقوا.))             بحار الأنوار ، ج ۷۰ ، ص ۲۸۷

یکشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، جلسه ای که به همت رابطین محترم طرح جابر و همکاران دوره اول به صورت مجازی برگزار گردید،  قرار بر این شد در فضای سروش گروهی جهت تبادل اطلاعات و ویرایش طرح ها با شرکت کنندگان و اولیای گرامی، ایجاد شود. بدین ترتیب گروه های فعالیت های جابر به صورت کلاسی ایجاد شد و طرح های ارسالی مورد مشاهده قرار گرفت. طرح هایی که نیاز به ویرایش داشتند به اطلاع شرکت کنندگان رسانده شد و از آنها خواسته شد تا در زمان تعیین طرح نهایی را تحویل آموزشگاه دهند .

نویسنده نوشته: رحمان پناه