خبرهایی از دخترانه واحد ۲

برگزاری جلسه شورای اموزگان در تاریخ ۹۸:۹:۲۵ جهت آگاهی از آغاز هفتمین دوره جشنواره طرح جابربن حیان و فرصت های متنوع یادگیری و معرفی طرح جابر و اطلاع از چگونگی انجام پروژه برای تمامی پایه ها و تغییراتی که در روند اجرای طرح جابر نسبت به سال قبل ایجاد شده بود مطرح شد و پاسخ به سوالات آموزگاران در این جلسه انجام شدو به معلمان هر پایه برگه ی ثبت اطلاعات دانش آموزان تحویل داده شدو پوستر آغاز هفتمین جشنوراه جابر به معاونان محترم برای قرار دادن در تابلوی اعلانات سالن مدرسه انجام شد .

کمک به دانش آموزان عزیزو دوست داشتنی برای طرح جابربن حیان و فرصت های متنوع یادگیری
پی دی اف جابر برای مطالعه عزیزان در کانال مدرسه گذاشته شد
رفع مشکلات دختران عزیز در زمینه موضوع و نوع درپروژه انجام شد
نحوه چیدمان صحیح طرح جابر با توجه به پایه ی تحصیلی و نوع پروژه به دختران پرتلاش توضیح داده شد

شرکت تمامی دانش آموزان پایه ی چهارم دو برای درست کردن پروژه های خود با همکاری آموزگار عزیز خانم ایوانیان در نماز خانه ی مدرسه انجام شد. دانش آموزان با تشکیل گروه و مشارکت یکدیگر طرح خود را که از قبل آماده شده بودرا به اتمام رساندند .پاسخ به سوالات دانش آموزانی که در مورد طرح جابر و چیدمان آن و نظارت بر کار آنها در تاریخ ۹۸:۱۰:۱۲انجام شد

نویسنده نوشته: radmard