فعالیت های دانش آموزان جابری در پسرانه واحد۳

بررسی طرح جابر بن حیان

در کلاس سوم ۲ (سرکار خانم جلیلی) دانش آموزانی که در طرح جابر بن حیان شرکت کرده بودند ، به جهت بررسی و توضیح کارشان ، در کلاس حضور پیدا کردند .

ابتدا ابتدا طرح خود که نمایش علمی بود را توضیح داده و سپس بر روی کارتن پلاست نوشته های خود را قرار دادند.

طرح جابر

گروهی از دانش آموزان کلاس سوم ۱ (سرکار خانم رحمانی) که طرح جابر خود را آماده کرده بودند، در کلاس و توسط معلم طرح خود را برای دوستانشان توضیح دادند و در مورد فعالیت خود و نتایج آن برای  سایر دانش آموزان توضیحاتی ارائه دادند.

جابربن حیان (پیوند قطعه ها)

با توجه به طرح جابربن حیان دانش آموزان کلاس چهارم دو (سرکار خانم مددی) عرفانیان و عدالتی طرح اوریگامی (طرح اژدها) را طراحی و درست کردند و همچنین در مورد مراحل ساخت این طرح ، برای سایر هم کلاسی های خود توضیحاتی ارائه دادند .

بررسی پروژه های جابر در زنگ علوم

در کلاس اول سه (سرکار خانم قدیری) دانش آموزان پس از آماده کردن پروژه ی جابربن حیان به صورت گروهی و انفرادی، کارهای خود را به کلاس ارائه دادند و خانم قدیری در زنگ علوم یکی یکی تابلوهای نمایش دانش آموزان را بررسی کردند. آموزگار کلاس سوالاتی در خصوص نحوه کار و موضوع تحقیق از دانش آموزان پرسیدند و سایر بچه ها نیز با مراحل انجام کار این پروژه ها آشنا شدند.

نویسنده نوشته: radmard