در دبستان دخترانه واحد سه چه می گذرد؟

  1. ارائه کارهای جابربن حیان توسط دانش آموزان

در انجام طرح های جابربن حیان دانش آموزان نقش اصلی را ایفا می‌کند و خانواده نقش حامی را به عهده می‌گیرد و معلمان به عنوان راهنما در کنار دانش‌آموزان حضور دارند بنابراین به جهت اینکه دانش‌آموزان تشویق شوند و خودشان در اجرای این طرح‌ها نقش اصلی را داشته باشند از آنها خواسته شد تا کارهای خود را برای دوستانشان ارائه دهند.در این فعالیت یکی از طرح ها با هدایت خانم نوروزی در کلاس چهارم بیان شد

۲.تابلوهای راهنما در ارائه جابربن حیان

دانش آموزان برای ارائه پروژه های جابربن حیان به صورت تابلو نمایش از تابلوهای راهنما کمک گرفتند.

با توجه به اینکه در هر پایه دانش آموزان متناسب سن و علاقه خود در این طرح مشغول فعالیت هستند علاوه بر ارائه کارها برای همکلاسی های خود با استفاده از تابلوهای نمایش می تواند کارهای خود را در سطح مدرسه ، ناحیه و استان ارائه دهند بنابراین تابلوهای راهنما جهت راهنمایی بیشتر دانش آموزان در ارائه این طرح در محیط آموزش و قرار داده شد .

نویسنده نوشته: radmard