ارائه توضیحات تکمیلی جشنواره جابربن حیان در خلال شورای آموزگاران-دخترانه واحد یک

طی برگزاری چهارمین جلسه شورای آموزگاران مطابق با آخرین بخشنامه ارسالی از سوی اداره ناحیه ۶ نام جشنواره جابربن حیان به جشنوراه جابربن حیان و فرصت های متنوع یادگیری تغییر کرده است.

معاون محترم آموزشی سرکار خانم حسین زاده با حضور در جمع همکاران توضیحات تکمیلی را به ایشان ارائه نمودند و مقرر گردید تا دانش آموزان علاوه بر ارائه کارهای علمی به شرکت در کارهای قصه گویی، قصه نویسی، اوریگامی و سایر بخش ها تشویق شوند.

علاقه مندان میبایست از تمامی کارهای خود یک قطعه فیلم ۵ تا ۷ دقیقه تهیه نمایند و سی دی آن را به عنوان طرح جابر به آموزشگاه تحویل دهند.

نویسنده نوشته: radmard