دبستان پسرانه امام حسین(ع) واحد دو

0
72
dav

نصب جملات انگیزشی جهت آغاز جشنواره جابر‌

dav

در آذر ماه ۹۸ پس از تهیه متن هایی متفاوتی راجع به کار علمی، تفکر و تحقیق ، این جملات در معرض دید دانش آموزان نصب گردید تا دانش آموزان با مشاهده آنها با انگیزه و تلاش بیشتری پروژه های جابر خود را انتخاب و انجام دهند.

جلسه توجیهی جشنواره جابرابن حیان جهت والدین دانش آموزان اول و چهارم

در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸ د جلسه ای با حضور والدین دانش آموزان کلاسهای پایه اول و چهارم شیوه نامه جشنواره جابرابن حیان توضیح داده شد و با بیان اهداف و مثالهای متعدد ضرورت و نحوه عملکرد مفید جهت شرکت فعال دانش آموزان جهت اولیای گرامی بیان گردید‌.

پس از آن والدین گرامی سوالات خود را در این خصوص پرسیده و ابهامات آنان برطرف گردید‌.

تحویل برگه جدول اطلاعات دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره جابرابن حیان به معلمان محترم کلاس ها.

dav

در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ برگه جدول اطلاعات دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره جابرابن حیان به معلمان محترم تحویل داده شد تا با تکمیل آن در ادامه بررسی دقیق تری روی طرح های دانش آموزان انجام گیرد و آنان برای نمایشگاه جابر درون مدرسه حاضر گردند.

بیان شیوه نامه جشنواره جابرابن حیان جهت معلمان پایه ها

در آذرماه ۱۳۹۸ شیوه نامه طرح جابرابن حیان برای معلمان پایه ها توضیح داده و از آنان درخواست گردید که ضمن توضیح برای دانش آموزان از روش های متعدد برای افزایش انگیزه آنان استفاده نمایند تا دانش آموزان بتوانند با تفکر دقیق و عملکرد مناسب در این جشنواره شرکت نمایند.

در ادامه معلمان گرامی نظرات خود را برای عملکرد بهتر جشنواره بیان نمودند.

توضیح طرح جابر برای دانش آموزان پایه اول

dav

در آذرماه و دی ماه سال جاری جهت یادگیری و آغاز بکار پروژه های کلاس اولیها طرح جابر با مثالهای متعدد برای آنها توضیح داده شد. و نمونه ای از تابلو نمایش های سال گذشته به دانش آموزان نشان داده و توضیح داده شد.