برگزاری اولین جلسه ی اعضای دبیرخانه و رابطین هفتمین جشنواره جابربن حیان

0
165

فضای علمی کشور باید فضای تولید و ترویج علم و پژوهشی و پرورش محقق و عالم باشد. مقام معظم رهبری

ایجاد روحیه خلاق در دانش‌آموزان و تربیت نسلی پژوهشگر یکی از مهمترین هدف های نظام تعلیم و تربیت است.

 اولین جلسه مسئولین موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام و اعضای دبیرخانه با رابطین جشنواره جابربن حیان در مورخه پنجشنبه هفتم آذر ماه برگزار گردید.

 در ابتدای جلسه جناب آقای قاسمی با بیان ضرورت جشنواره جابر و تشکیل گروه در کانال سروش و سیاست‌های موسسه در این رابطه برای رابطین مطالبی عنوان کردند .

در ادامه جناب آقای قربانی پور مسئول دبیرخانه جابربن حیان به استناد سند تحول بنیادین و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری ،مواردی در مورد اهمیت پروژه و نتیجه کلی و نهایی کار علمی را یادآور شدند .سپس مطالبی در مورد شیوه نامه اداره آموزش و پرورش و دستورالعمل برگزاری جشنواره در موسسه امام حسین علیه السلام ،وظایف رابطین جابر، برنامه های آتی و برنامه‌ریزی‌هایی که رابطین آموزشگاه ها  در مورد کتابچه ی  جشنواره دارند ؛مواردی را یادآور شدند و در پایان به سوالات همکاران با صبر و حوصله پاسخ گو شدند.