پیام دبیرخانه در آستانه ی هفتمین جشنواره علمی پژوهشی “جابربن حیان”

0
170

سالها آموزش ما بر محور حافظه انجام می شد ،ولی در سالهای اخیر با تغییر رویکرد تعلیم و تربیت ،الگوهای آموزشی مبتنی بر یادگیری مهارت محور و حل مسئله جایگزین حافظه محور شده است و می توان امیدوار بود تا با تقویت این روش از دوره ی ابتدایی و تداوم آن در سایر دوره های تحصیل ،علاوه بر تقویت روحیه ی خلاق ،روحیه ی پژوهشگری و در نهایت تولید علم در کشور نهادینه گردد.

تامل در محتوای سند تحول بنیادین و بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بیانگر این موضوع است که رسیدن به جایگاه واقعی ایران اسلامی در منطقه و جهان مستلزم آشنایی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان در پژوهشگری و نهادینه شدن آن در همه ی شاخه های علوم می باشد .

یکی از روشهای تحقیق این امر برگزاری” جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان “می باشد که بحمدالله موسسه فرهنگی آموزش امام حسین(ع)در چندسال اخیر به آن اهتمام ورزیده و با همگانی شدن جشنواره در مدارس امام حسین(ع)و پیش بینی دبیرخانه مخصوص برگزاری نمایشگاه و جلسات دفاعیه و تشویق و ترغیب دانش آموزان و همکاران ،گامهای موثری برداشته شده است .

امیدواریم امسال نیز چون سالهای  ماضی بلکه بهتر ،بتوانیم در تحقق اهداف پیش بینی شده با کمک همه ی شما همراهان موفق باشیم.