دبستان دخترانه شماره ۳ امام حسین(ع)

۱-      از جشنواره جابربن حیان چه خبر؟- دبستان دخترانه شماره سه مشهد

برای طرح جابربن حیان در این چند روز ، بازبینی و رفع اشکال و همکاری برای نصب کارتن پلاست انجام شد.

معلم رابط طرح جابربن حیان سرکار خانم لطیف نژاد در این زمینه به سوالات دانش آموزان آموزشگاه پاسخ داد.و کار آنان را رفع اشکال نموده و مطالب را تذکر دادند و پس از بازبینی کارهای آماده را تحویل گرفتند تا داوری کنند و اسامی به اداره مربوطه ارسال شود.

۲-           برگزاری نمایشگاه فعالیت های طرح جابر بن حیان – دبستان دخترانه شماره سه مشهد

توانمندی های دانش آموزان در انجام فعالیت های علمی و پژوهشی به نمایش درآمد.

برای ارج نهادن به مشارکت دانش آموزان در این کوشش علمی هیجان انگیز، ترویج فرهنگ آموزشی، یادگیری پروژه محور و تشویق سایر دانش آموزانی که هنوز کارهای خود را به اتمام نرسانده اند نمایشگاهی از کارهای به اتمام رسیده پروژه جابر در نمازخانه آموزشگاه برگزار گردید.

۳-           طرح جابر بن حیان ، مشوق دانش پژوهان- دبستان دخترانه شماره سه مشهد

هدف از جشنواره جابربن حیان لذت بخش کردن فرآیند یادگیری است.

جشنواره جابر بن حیان با پژوهش های علمی ابتدایی فرصت و بستری  است که دانش آموزان از طریق روش انجام تحقیق با کوشش فردی یا گروهی درباره ی یک موضوع خاص به کسب دانش مهارت و نگرش خاص می رسند از این رو جهت آشنایی اولیا با آثار طرح جابر سال گذشته نمایشگاهی از این آثار در نمازخانه آموزشگاه برای بازدید اولیا گرامی برگزار گردید.

۴-           کمک و همراهی در پروژه جابر- دبستان دخترانه شماره سه مشهد

رابط طرح جابر بن حیان به یاری اولیای دانش آموزان فعال در این زمینه شتافت.

اولیای محترم و فعال کلاس اول و دوم به رابط جابر سرکار خانم لطیف نژاد مراجعه نموده و در مورد طرح جشنواره جابر بن حیان ، تابلو نمایش و تحقیقات انجام شده با ایشان صحبت نمودند سپس طرح های ارایه شده توسط دانش آموزان را مورد بررسی قرار داده و ایرادات کارها را بیان نمودند تا پس از رفع نواقص آثار جمع آوری گردد.

 

نویسنده نوشته: jaber