اخبار دبستان دخترانه وحدت

0
71

۱-حضور رابط مدرسه ی دخترانه وحدت در کارگاه آموزشی جابر

این کارگاه درتاریخ ۱۴/۹/۹۷ درمحل دبستان عدالت برگزارشد.در این جلسه آقای رحیمی مسئول مربوطه پیرامون چگونگی اجرای طرح جابرمطالب آموزنده ای را مطرح کردند.همچنین مقرر گردید با توجه به هزینه های اقتصادی طرح ها ساده ترو بیشتر تاکید روی مطالب علمی ارائه شده باشد.واز تمام ایده های دانش آموزان استقبال شودوحتی اگر طرح های ها روی شومیزهم کار شده بود در نمایشگاه مدرسه پذیرفته شود .به امید موفقیت همه ی دانش آموزان

۲-آموزش نکات طرح جابربه دانش آموزان و اولیاء دبستان دخترانه وحدت

در روز شنبه و یکشنبه ۱/۱۰/۱۳۹۷ و ۲/۱۰/۱۳۹۷ با توجه به اهمیت جشنواره جابررابط جابر سرکار خانم خلیلی در کلاسها وجلسه اولیا حاضر شدندونکاتی برای راهنمایی دانش آموزان واولیا درمورد

۱-اهمیت طرح جابروآموزش طرح

۲-انتخاب موضوعات

۳-چیدمان تابلوی نمایش….

ارائه دادند.به امید آنکه با اجرای این طرح ها وتلاش اولیا ومعلمان دلسوزبتوانیم دانش آموزانی خلاق وپژوهشگرتحویل جامعه بدهیم.

 

۳-تکاپو وتحقیق برای طرح جابر

دانش آموزان دبستان دخترانه وحدت به تکاپو افتاده اندوبه کمک معلمان دلسوزوپرتلاش خود برای ارائه طرح جابرآماده میشوند.در این فعالیت علمی ومسابقه مهم کار تحقیق وپژوهش علمی رابه صورت گروهی وهمکاری با یکدیگربه خوبی یاد میگیرند.

 

۴-بررسی طرح های جابر

در روز یکشنبه ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ طرح های جابر دانش آموزی در حضور رابط جابر خانم خلیلی مورد بررسی قرار گرفت.در این بازدید خانم خلیلی  برای بهتر شدن طرح ها وایده های مخترعان ومتفکران کوچک نکات مهمی را ارائه دادند .

 

۵-برپایی نمایشگاه پر شور جابر در دبستان دخترانه وحدت

اهمیت جابر در مدارس به علت اینکه یک فعالیت فرایندی درتحقیق و پژوهش است ،راه وروش یادگیری را در دانش آموزان تقویت میکند و میتواند ابزاری مهم در خدمت تعلیم و تربیت به معنای واقعی باشد .

دانش آموزان علاقه مند به تحقیق وپژوهش نتیجه کار وتلاش خود را که با کمک و راهنمایی معلمان عزیز جمع آوری شده بود درروز چهارشنبه ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ همزمان با شروع مراسم ایام الله دهه فجر، در قالبی زیبا در سالن مدرسه به نمایش گذاشتند تا مورد داوری و بازدید همه ی معلمان و دانش اموزان قرار گیرد .به امید اینکه همه ی دانش اموزان بتوانند در اینده پژوهش گران خوبی شوند و ایده های سازنده خوبی برای ایران اسلامی ارائه دهند .