دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره ۵

0
75
  • شروع کار گروهی طرح جابر

کار گروهی دانش آموزان در طرح جابر آغاز گردید.دانش آموزان مطالب و برگه هایی که در زمینه طرح جابر آماده کرده بودند..به نمازخانه آموزشگاه آورده و در آنجا بصورت گروهی و با همفکری هم به چسباندن مطالب و آماده سازی نهایی کارتون پلاس ها پرداختند

  • ارائه طرح اولیه دانش آموزان در زمینه جابر

دانش آموزان فعال در زمینه طرح جابر موضوع اولیه خود را با معلمین به مشورت گذاشتند. در این بخش دانش آموزانی که طرح خود را آماده کرده بودند برای رفع نواقص و آمادگی و دفاع از طرح خود در به دفتر معلمین مراجعه و مدیریت محترم به همراه معلمین راهنمایی های لازم را در این زمینه به دانش آموزان ارائه نمودند

 

  • برگزاری نمایشگاه جایر درون آموز شگاه

در نمازخانه آموزشگاه نمایشگاه بسیار با شکوهی با حدود ۴۰ اثر برگزار شد که در آنجا دانش آموزان برای ارائه توضیحات به بازدید کنندگان و پاسخ به سوالات آنان  در کنار اثر خود ایستاده بودند

مدیریت محترم آموزشگاه به همراه کادر اجرایی و معلمین در ساعت تفریح به بازدید نمایشگاه پرداختند.و ضمن عرض خسته نباشید به دانش آموزان نکات را به آنان ارائه نمودند